Hadipour, Hosein, and Maria Eichlseder. 2022. “Integral Cryptanalysis of WARP Based on Monomial Prediction”. IACR Transactions on Symmetric Cryptology 2022 (2):92-112. https://doi.org/10.46586/tosc.v2022.i2.92-112.