BIRYUKOV, A.; KHOVRATOVICH, D.; PERRIN, L. Multiset-Algebraic Cryptanalysis of Reduced Kuznyechik, Khazad, and secret SPNs. IACR Transactions on Symmetric Cryptology, v. 2016, n. 2, p. 226-247, 3 fev. 2017.